L’ENTREVISTA és un espai de periodicitat mensual pensat per donar-vos a conèixer els professionals que treballem el patrimoni de ferro des de les seves múltiples manifestacions.

El nostre objectiu principal és oferir-vos quatre pinzellades dels personatges triats sota l’òptica d’un format àgil i fresc.  El llistat de noms inclou professionals amb una llarga trajectòria en el món del patrimoni i el ferro: historiadors, arqueòlegs, restauradors, metal·lurgistes, enginyers, arquitectes…

L’estructura de L’ENTREVISTA seguirà sempre el mateix model: un petit encapçalament curricular del personatge entrevistat, un cos de quatre preguntes breus acompanyades de les respectives respostes i una cloenda amb informació complementària (links a articles, vídeos, webs professionals…).

mgual 002La nostra primera entrevistada és Mercè Gual Via (Barcelona, 1970), llicenciada en Geografia i Història, especialitat en Prehistòria, Història antiga i Arqueologia per la Universitat de Barcelona (1993). És també diplomada en Restauració per l’Escola d’Arts i Oficis de Barcelona (1992) i Postgrau en Conservació preventiva per la Universidad de Alcalá de Henares (2012).

Va ser sòcia fundadora de l’empresa ARTEX s.c.p, on va treballar durant més de deu anys en la direcció de projectes de conservació i restauració de béns mobles per a diverses institucions: Centre de Restauració de Béns Mobles de la Generalitat de Catalunya, Diputació de Barcelona, Arquebisbat de Tarragona, Arquebisbat de Mallorca, MACBA, Fundació Francisco Godia, diversos ajuntaments, i col·leccions privades, entre d’altres.

Des de juliol de 2008, és conservadora-restauradora del Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya (mNACTEC), amb funcions de responsable de la conservació preventiva i restauració de les seves col·leccions.

Quan i com vas començar a interessar-te per la restauració i la conservació de ferro?

“Tot i que puntualment havia tractat el ferro com a arqueòloga i com a element complementari en estructures de fusta com són els retaules o com suports d’escultura, no va ser fins que em vaig incorporar com a conservadora-restauradora al mNACTEC quan vaig començar a treballar en la conservació i la restauració del ferro d’una forma més intensiva.”

Quines particularitats presenta el ferro respecte altres materials?

“Des del meu punt de vista, les característiques més valuoses i apreciades del ferro són la seva gran capacitat de transformació i la seva mal·leabilitat, que han permès la utilització d’aquest metall en àmbits molt diversos: funcionals, decoratius, artístics, etc.”

Quins protocols s’haurien de seguir per preservar correctament les nostres col·leccions?

mgual003

“Sóc una gran defensora de la mínima intervenció en la conservació i la restauració de les peces. Menys és més. En la conservació de les peces de ferro és indispensable controlar l’entorn físic en què es preserva i evitar-ne l’exposició a nivells alts d’humitat. Si, per la raó que sigui, aquest ferro ja està degradat i necessita una intervenció directa, cal posar-lo sempre en mans d’un especialista, que ens aconsellarà sobre el tractament i procediments que cal seguir. Aquests procediments estan molt establerts quan la peça de ferro en qüestió és una peça arqueològica o forma part de l’estructura d’un retaule o d’una escultura, per exemple. Però quan parlem de patrimoni industrial o d’elements funcionals o decoratius, com poden ser les portes ferrades o reixes, les intervencions de conservació-restauració que es duen a terme no són sempre les correctes.”

Quins projectes tens per al futur?

“A més de les tasques habituals de conservació i restauració de les peces de les col·leccions del Museu, actualment estem treballant en un protocol de conservació i restauració de patrimoni tècnic, científic i industrial.”

(…) quan parlem de patrimoni industrial o d’elements funcionals o decoratius, com poden ser les portes ferrades o reixes, les intervencions de conservació-restauració que es duen a terme no són sempre les correctes.


Per saber-ne una mica més:

Programa LAB24. Canal 24 de RTVE

GUAL,M., “Los metales en los museos de ciencia y técnica”, Los museos y la gestión del patrimonio metálico: hierro y aleaciones de cobre. ICOM CE Digital, núm. 10 (2015).

 

I a L’ENTREVISTA del mes de març…:

  • Marc Gener, Doctor en Química Física i especialista en Arqueometal·lúrgia