Proyecto COREMANS. Criterios de intervención en materiales metálicos
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Madrid. 2015

IMG_1768El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte acaba de publicar un llibre monogràfic dedicat a la conservació i restauració dels materials metàl·lics. El treball, impulsat per l’Instituto de Patrimonio Cultural de España (IPCE), recull un seguit de criteris i recomanacions per intervenir correctament sobre aquests elements patrimonials.

Entre els autors, s’hi compten professionals amb una llarga experiència en el tractament de materials metàl·lics, com Soledad García, Joaquin Barrio o Emilio Cano.

Accés al text