Reixes BCN

La revista “Arqueología de la Arquitectura” acaba de publicar l’article “Metalurgia medieval aplicada a la construcción. Las rejas góticas de la Catedral de Barcelona”, de Jordi Auladell* i Júlia Simon.**

Es tracta del primer anàlisi metal·logràfic efectuat a les reixes gòtiques de la Catedral, amb l’ objectiu principal d’identificar el nivell tecnològic de la siderúrgia medieval.

El treball parteix de l’estudi documental efectuat per Lluïsa Amenós a la seva tesi doctoral, el qual ha servit de base per triar les peces a examinar. L’anàlisi metal·lúrgic ha permès identificar el procediment utilitzat, definir la qualitat del metall i relacionar la metodologia de producció amb la documentació històrica publicada per Amenós. A més, s’ha pogut precisar l’estat de conservació de les reixes i diferenciar l’obra original de les reparacions posteriors.

Accés a l’article


* Professor de la Facultat d’Humanitats. Universitat Internacional de Catalunya

** Dept. Ciència dels Materials i Enginyeria Metal·lúrgica. E.T.S.E.I.B. Universitat Politècnica de Catalunya