Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona, 12-14 d’abril de 2016

Gremis

L’Arxiu Històric i el Museu d’Història de la Ciutat han programat les jornades “Els gremis de Barcelona”, amb l’objectiu de donar a conèixer aquestes institucions fonamentals en la vida urbana de la ciutat durant les èpoques medieval i moderna.

L’AHCB conserva un dels conjunts arxivístics més importants del món sobre aquesta temàtica, amb documentació que abasta més de noranta gremis i agrupacions professionals: constructors, fusters, ferrers, argenters, llibreters, especiers… són alguns dels oficis que es tractaran a les jornades.

Sota el títol “Confraria fabrorum Barchinone: l’organització dels oficis relacionats amb la indústria derivada del ferro a la Barcelona baixmedieval”, Lluïsa Amenós oferirà una visió panoràmica d’aquesta entitat fundada l’any 1380.

La confraria dels ferrers aplegava una gran diversitat d’oficis relacionats amb la indústria derivada del ferro i fou, junt amb el tèxtil, un dels sectors econòmics més potents de la ciutat.

El cicle és coordinat pel Dr. Pere Molas, un dels màxims especialistes en la història dels gremis de Barcelona, i Xavier Cazeneuve, gran coneixedor de la història de la ciutat i les seves fonts gremials.

Programa