Processos bàsics de forja: 3a Sessió / Procesos básicos de forja: 3a Sesión

Per saber-ne una mica més:

Web de Thomas Mink

Documental

Glossari gràfic