IMG_2207 2

Porta del Born, recentment restaurada

La porta del Born de Santa Maria del Mar torna a lluir després de la restauració efectuada recentment. La intervenció ha permès posar en valor tots els elements patrimonials del portal construït entre els anys 1542 i 1546.

La basílica de Santa Maria constitueix un dels conjunts arquitectònics més vius de la ciutat, tant pel què fa a l’activitat litúrgica i cultural que s’hi desenvolupa com per l’interès que desperta entre els nombrosos fidels i visitants que hi accedeixen diàriament. A més de contribuir al manteniment de la bona salut de l’edifici, les actuacions arquitectòniques que s’hi duen a terme periòdicament, permeten retrobar l’essència d’un dels edificis més emblemàtics de la ciutat.

La restauració de la porta ha anat precedida d’un estudi patrimonial que te com a objectiu principal determinar-ne el valor històric i precisar-ne la datació. L’autora del treball, l’especialista Lluïsa Amenós, apunta que les portes que obren a la Plaça de Santa Maria, al Fossar de les Moreres i al carrer Sombrerers “foren executades després de l’incendi ocorregut l’any 1909, seguint el disseny original de les ferramentes, conegut a través dels diversos dibuixos conservats a l’Arxiu Històric”.

Data pintada a la llinda de la porta

Data pintada a la llinda de la porta: 1626

La porta del Born, en canvi, “fou construïda l’any 1542, reformada el 1626 i reforçada arran dels incendis de 1909. La porta primigènia correspondria a les portelles amb les seves respectives frontisses. L’any 1626, arran de la primera reforma, s’incorporaren elements de tancament i articulació més moderns i segurs, decorats amb els característics “cardots” adaptats al gust de l’època. La segona reforma, efectuada després de l’incendi de 1909, comportà el revestiment extern dels batents amb planxes d’acer i la inclusió dels elements de producció industrial.” Per tal de confirmar aquesta hipòtesi, s’han guardat mostres de la fusta dels batents per poder efectuar analítiques de Carboni-14.

Els resultats de l’informe patrimonial es publicaran al llarg de l’any 2016.

Crèdits:

Propietat: Parròquia de Santa Maria del Mar
Empresa adjudicarària: URCOTEX
Coordinació general: Josep Maria Riera
Arquitecte: Jordi Portal
Restaurador: Manel Iglesias
Informe tècnic i patrimonial: Lluïsa Amenós