IMG_2834El número 22 de la revista Estudi del Moble dedica un article monogràfic a les làmpades de metall. El treball, fonamentat en les riques fonts escrites i iconogràfiques medievals, és conseqüència del curs impartit l’estiu passat per l’Associació que porta el mateix nom, el qual va comptar amb la col·laboració del Museu Marès , el Museu Diocesà i l’Arquebisbat de Barcelona .

L’article s’inscriu en un programa més ampli que te per objectiu principal impulsar la posada en valor del patrimoni metàl.lic i la necessària renovació d’un sector que ha estat víctima de l’oblit i d’aproximacions excessivament formalistes.

IMG_2836

Més informació