Alins 2La petita població d’Alins, al Pallars Sobirà, acaba de celebrar la setena edició de la Fira del Ferro Pirinenc. Més de seixanta forjadors d’arreu de Catalunya, de l’Estat espanyol i de la Catalunya del Nord han vestit de forja els carrers del poble, tot demostrant als visitants i aficionats les seves habilitats en el treball del ferro.

La fira s’emmarca en un projecte més ampli, impulsat inicialment per l’Ajuntament d’Alins, que te per objectiu principal posar en valor el passat siderúrgic de la Vall Ferrera. Enguany, la coordinació de la fira és a cura de l’Associació Boscos de Ferro, constituïda per gent de la pròpia Vall.

El projecte “Boscos de Ferro”

Text: Invest Nocua S.L. (extret del projecte “Boscos de Ferro”)

Alins 1A mitjans de l’any 2008, diferents entitats i institucions del territori, encapçalades pel Parc Natural de l’Alt Pirineu, la delegació territorial del Departament de Medi Ambient i Habitatge a l’Alt Pirineu i Aran, i l’Ecomuseu de les Valls d’Àneu, impulsen i comencen a elaborar el guió inicial del projecte Boscos de Ferro. Aquest projecte neix amb l’objectiu principal de contribuir al desenvolupament social i econòmic de la Vall Ferrera, a partir de la valorització turística dels seus elements més característics: el patrimoni natural i el paisatge, amb especial incidència en l’imponent patrimoni forestal d’espais com el Bosc de Virós; i el patrimoni cultural, identificat amb l’antiga tradició siderúrgica que es desenvolupà en tota aquesta vall des de l’antiguitat.

Per a aconseguir aquest objectiu es vol recuperar i dotar aquest patrimoni d’una visibilitat i un discurs integrador, didàctic i suficientment atractiu, que permeti el seu (re)coneixement pels visitants de la vall, i en concreti la seva especificitat en relació a altres ofertes del seu context comarcal i territorial, per integrar-s’hi amb caràcter propi i alhora incidir en la seva millora i diversificació.
Amb aquesta proposta es comença a materialitzar també un anhel històric de la gent de la Vall Ferrera i de moltes persones i entitats que des de fa anys s’han interessat per la riquesa patrimonial d’aquest llunyà i preciós racó de Catalunya.

El projecte Boscos de Ferro té com a marc estratègic de referència El Pla de Desenvolupament Local Sostenible de la Vall Ferrera (en endavant PDLSVF), elaborat per una empresa especialitzada l’any 2006, a partir de l’encàrrec fet pel Parc Natural. Aquest pla estableix els potencials de desenvolupament de la vall, i marca els criteris genèrics a seguir per a dur-lo a terme en un horitzó ampli de 15 anys. Entre les diferents accions marc que aquest pla proposa hi ha la creació d’un pla de gestió i museïtzació del patrimoni històric, i la dinamització turística de la vall. (punts I.12 i I.15 del document de síntesi del pla).Alins Un aspecte destacat de la proposta és la seva clara fonamentació en l’àmbit de la recerca i el coneixement, com a motor del projecte i base per avançar en les seves línies estratègiques i la posterior acció territorial derivada. És per això que el projecte té una clara voluntat d’unir aquests dos aspectes des del seu inici.

A part dels objectius generalistes descrits anteriorment, l’aspecte més important del projecte Boscos de Ferro és que aquest es converteixi en l’element motriu de referència per a la dinamització econòmica de la Vall Ferrera, a partir de la possible derivació de noves perspectives de negoci i nous jaciments d’ocupació, relacionats o vinculats de manera directa o indirectament amb l’evolució del projecte.

Un ampli catàleg d’activitats lúdiques i culturals al voltant del ferro

AlinsL’activitat central del projecte és la Fira del Ferro Pirinenc, que es du a terme el primer cap de setmana de juliol. La fira te com a objectiu principal promoure la forja i els seus artesans en les seves dimensions lúdica i acadèmica. Els participants forgen al carrer per tal de crear obres de artístiques que s’emplacen en diferents pobles de Vall Ferrera.

Un segon propòsit és donar a conèixer el valuós patrimoni històric i cultural lligat a l’explotació del ferro. En aquest sentit, es programen cada any tot un seguit d’activitats encaminades a posar en valor l’artesania i el patrimoni  relacionat amb el sector. Entre elles, s’hi compten mercats de productes artesans, exposicions, tallers pedagògics, espectacles nocturns i visites guiades al patrimoni del ferro de la Vall.

Són remarcables, també, les reproduccions dels ginys i l’utillatge relacionat amb les antigues fargues, com la trompa hidràulica i el martinet de forja. Un altre element atractiu és el forn de reducció de ferro, construït per reviure el procés emprat pels nostres avantpassats fa 1700 anys.

El projecte “Boscos de Ferro” neix amb l’objectiu principal de contribuir al desenvolupament social i econòmic de la Vall Ferrera, a partir de la valorització turística dels seus elements més característics: el patrimoni natural i el paisatge

Per saber-ne una mica més:

Turisme Vall Ferrera

Parc Natural de l’Alt Pirineu: patrimoni cultural

Web d’Artífex