conversa-art-500x369

Jaume Bernades analitza el simbolisme de l’espiral en un article que acaba de publicar sobre la porta ferrada de Santa Cecília de Terrades.

El treball s’inscriu en el cicle Un mes, una obra, organitzat pel Museu d’Art de Girona (MdAG), en què es presenta una peça del fons acompanyada de l’article d’un especialista, que n’ofereix la seva lectura personal.

En aquesta ocasió, el director del Museu diocesà i comarcal de Solsona, i ex-director del MdAG, exposa la seva particular visió en el catàleg corresponent a l’any 2016, presentat aquest mes de setembre. El resultat constitueix sens dubte un interessant contrapunt als estudis històrico-arqueològics.

 

Més info