6 d’abril de 2017

fag

La Facultat de Filosofia de la Universitat Ramon Llull programa una sessió dedicada íntegrament al ferro dins l’assignatura d’Arqueologia Cristiana del Diploma de Gestió del Patrimoni Cultural Eclesiàstic.

Al llarg de 3 hores, els alumnes s’introduiran en el món de la mineria, la producció i la indústria derivada del ferro, a més de familiaritzar-se amb les nombroses tipologies patrimonials que conserven les nostres esglésies i catedrals -testimoni viu de l’activitat de les antigues fargues.

L’objectiu final de la sessió és que els alumnes comprenguin el cicle productiu del ferro en la seva globalitat i siguin capacos d’apreciar el patrimoni de forja en la seva dimensió històrica, artística, tecnològica i industrial

Els alumnes s’introduiran en el món de la mineria, la producció i la indústria derivada del ferro, amb l’objectiu de comprendre el cicle productiu en la seva globalitat.

Programa

Més info