COAC Barcelona – Born CCM, 31 de març i 1 d’abril de 2017

IMG_4380

Els mercats d’alimentació com a forma nova d’arquitectura i d’urbanisme apareixen a Europa a començaments del segle XIX; amb la difusió de l’anomenada arquitectura del ferro, durant la segona meitat de segle, es van generalitzar i van esdevenir símbols d’identitat per les ciutats.

El mercat de Les Halles de París en va ser el primer exponent. Barcelona seguirà l’exemple parisenc i construirà, pels volts de l’Exposició Universal de 1888, els mercats del Born, de Sant Antoni, d’Hostafrancs, de la Barceloneta, de la Llibertat i de la Concepció. Aquests mercats van suposar una renovació no només de la manera de fer comerç, sinó també del llenguatge arquitectònic.

Al segle XX els mercats s’associaren a un món caduc que havia de desaparèixer; tanmateix, l’experiència ha demostrat la seva capacitat de supervivència en algunes ciutats europees, tot i l’aparició de nous formats comercials.

Les jornades i el cicle de taules rodones volen oferir una visió àmplia de l’arquitectura de ferro dels mercats de Barcelona des d’aproximacions diverses, que abasten la història, l’arquitectura i l’urbanisme, l’activitat comercial, i la vivència de les persones.

Les jornades seran una reflexió sobre l’arquitectura del ferro i com els mercats metàl·lics a l’estat permeten fer ciutat així com sobre les actuacions contemporànies a diversos mercats, com el Mercado de San Miguel de Madrid, el Mercado de la Ribera de Bilbao, el Mercado de la Atarazana de València i alguns dels Mercats de Barcelona. Les taules rodones proposen un debat fresc i divulgatiu sobre el sistema de mercats de Barcelona i la seva evolució, recuperació i rehabilitació, així com l’organització i la vida actual als mercats.

Text: ADIPA-COAC
Programa del curs