Estació del Nord (Barcelona)

El blog FERRO dedicarà l’any 2018 a ampliar els continguts dedicats a l’Arquitectura del Ferro, de la qual Catalunya en conserva un bon llegat patrimonial.

Es ben sabut que la introducció de nous materials de construcció (formigó armat, vidre, ferro, acer…) i els avenços de la indústria siderúrgica foren claus en el desenvolupament de l’arquitectura del ferro. El ferro colat i l’acer s’empraren intensivament per construir els perfils arquitectònics que havien de conformar les grans estructures metàl·liques que sostenien les edificacions modernes -ponts, fàbriques, mercats, magatzems, estacions de ferrocarril, etc). Ferro i acer s’usaren també per fabricar en sèrie els nombrosos elements de mobiliari urbà destinats a les ciutats industrials -fanals, fonts, marquesines, bancs, etc.

El blog FERRO aposta per posar en valor aquest llegat patrimonial a través d’un projecte específic que constitueix, a la vegada, un dels eixos fonamentals del pla triennal 2018-2020. El Pla s’articula a partir d’una tríada de temes monogràfics que es treballaran durant un any. El primer, centrat en l’Arquitectura del Ferro, es durà a terme al llarg del 2018. L’any següent estarà dedicat a les fargues  i el 2020 a les foneries de ferro.

Viaducte de Colera

El pla de treball previst per a l’any 2018 és el següent:

  • Ampliar i millorar els continguts del blog relatius al patrimoni relacionat amb l’arquitectura del ferro (mercats, estacions de ferrocarril, elements arquitectònics de ferro colat…)
  • Obrir un espai dedicat als mobiliari històric urbà fet amb ferro colat, per tal de posar-lo en valor (fonts, fanals, marquesines,…).
  • Completar el corpus bibliogràfic del blog amb llibres digitals dedicats a aquesta temàtica.
  • Completar l’apartat de fotografia històrica amb imatges digitals accessibles.
  • Publicar entrevistes amb professionals especialitzats en l’arquitectura del ferro i les construccions metàl·liques

El blog FERRO dedicarà l’any 2018 a ampliar els continguts dedicats a l’Arquitectura del Ferro. L’objectiu és posar en valor el seu llegat patrimonial a través d’un projecte específic que constitueix, a la vegada, un dels eixos fonamentals del pla triennal 2018-2020.