Text: mNACTEC

Els 26 museus i centres d’interpretació patrimonials que actualment formen part del Sistema Territorial del Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya (mNACTEC) conserven la part principal i pública més destacada del conjunt de la col·lecció nacional d’objectes científics, tècnics i industrials. Malgrat la seva heterogeneïtat, aquestes col·leccions tenen en comú que estan formades per objectes que habitualment no segueixen els estàndards clàssics establerts en els processos de restauració i conservació dels béns mobles artístics tradicionals. Els objectes que integren aquestes col·leccions van ser creats majoritàriament en sèrie, no són objectes únics, disposen de peces substituïbles i intercanviables i l’objectiu fonamental de la seva creació és el seu funcionament, el seu ús quotidià.

Des del Sistema Territorial del mNACTEC s’organitza aquesta Jornada Tècnica per respondre a la necessitat que els mateixos museus i els professionals que treballen amb patrimoni industrial, científic o tècnic puguin afrontar les problemàtiques que plantegen la conservació i restauració actuals. Aquesta Jornada, que vol tenir continuïtat futura, s’estructurarà en exemples, pràctiques i problemàtiques sectorials. Els debats que se’n derivin han de permetre establir, a curt termini i tal com ja existeix a nivell internacional, uns criteris d’actuació i unes bases teòriques conjuntes per als museus i centres d’interpretació que formen part de la nostra xarxa temàtica i, per extensió, a tots aquells altres museus i centres que en el conjunt de Catalunya configuren la col·lecció nacional de béns mobles científics, tècnics i industrials.

Més informació