El rellotge dels flamencs, com era conegut l’antic rellotge de la catedral de Barcelona, va marcar la vida de la ciutat durant 300 anys, des del segle XVI fins el XIX. Va ser un dels més moderns d’Europa i un dels més grans.

Durant el segle XV hi va haver quatre rellotges mecànics a la ciutat, però no devien ser de gaire qualitat ni gaire precisos perquè al segle XVI, l’any 1576, es va decidir substituir-los per un de sol. El Consell de Cent va encarregar el nou rellotge a uns rellotgers flamencs i va fer una gran inversió en una peça de qualitat i de grans dimensions que encara avui es considera un dels més grans del món en el seu gènere.

Els constructors del rellotge van ser Simó Nicolau i Climent Ossen, i van tardar un any a muntar-lo i a instal·lar-lo al campanar de la catedral.

Text: Betevé