Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial de Barcelona acaba de publicar al seu web La ‘farga’ de l’ETSEIB, un testimoni singular de l’enginyeria industrial, escrit per Guillermo Lusa Monforte i Antoni Roca Rosell.

Farga reconstruïda a l’Escola Tècnica Superior d’Enginyers Industrials de Barcelona

La ‘farga’, situada en un pati interior de la facultat, és una reconstrucció feta per l’enginyer químic, Joaquim Mateu i Subirà (1923-2010), a partir d’elements de procedència diversa que localitzà en el transcurs de les seves recerques:

La roda hidràulica de calaixos prové d’una farga de paper de Capellades (Anoia); el mall i la boga, de la farga de ferro de Romadriu (Pallars Sobirà); la dema i la soqueria, de la farga de ferro d’Os de Civís (Ripollès); l’abeurador, el recipient i les tenalles són originàries de la farga d’aram de Ripoll (Ripollès); el demet, cedit pel professor Lluís García Font, prové d’una indústria siderúrgica dels anys 1990 i les escòries foren recollides per la també professora Júlia Simon. Les tenalles que completen l’escenari foren cedides pel Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya.