El número 143 de la revista L’Erol publica un parell d’articles dedicats a les encluses i els enclusaires de Bagà, un conjunt patrimonial tan fascinant com desconegut.

Encluses baganeses. Dibuix de R. Corominas

El primer treball és signat pels historiadors berguedans Roser Comas i Josep Sánchez i tracta sobre la família Ripoll de Bagà, estretament relacionada amb la indústria del ferro. Malgrat que els Ripoll apareixen documentats a Bagà des del segle XIII, les seves vinculacions amb el ferro es remunten al segle XVII. L’ancestre més antic és Francesc Ripoll, que exercí de ferrer. El seu fill Esteve fou un dels socis fundadors de la farga de Sant Llorenç prop Bagà, que començà a funcionar l’any 1734, i el seu net intentà obrir sense èxit una factoria d’encluses. Aquesta especialitat la varen impulsar les següents generacions dels Ripoll, regentant una factoria d’encluses al Raval de Bagà que es mantingué activa fins a mitjan segle XIX.

Fabricació d’encluses al segle XVIII, segons un gravat de l’Encyclopedie

Sánchez i Comas desgranen en el seu article l’arbre genealògic i l’activitat professional d’una de les principals nissagues d’enclusaries de Catalunya. El seu estudi resulta capdal, tant per comprendre les particularitats d’aquesta activitat preindustrial, com per catalogar correctament les seves produccions: “Les encluses baganeses porten la data gravada en una de les seves cares”, motiu pel qual “podrem determinar per la data quin membre de la família Ripoll és al capdavant de l’equip que l’ha fabricada”.

El segon article, signat per Ramon Corominas, és una primera aproximació a les encluses produïdes a Bagà. Partint de nou peces conservades, l’autor en defineix les característiques principals -morfològiques, ornamentals, epigràfiques…-, i les compara amb les encluses obrades a la Vall de Bac (Garrotxa) i a Campdevànol (Ripollès). Clou el treball amb una anàlisi del procés productiu a partir de les descripcions i els gravats consignats a l’Encyclopédie des Sciences, des Arts et des Métiers, publicada a mitjan segle XVIII.