El Museu d’Història de la Ciutat ha publicat en obert l’audiovisual
Mercats de ferro : La Maquinista i la modernització de Barcelona, realitzat per Ramon Graus l’any 2018, amb la col·laboració de la Fundació del Museu Històricosocial de La Maquinista Terrestre i Marítima, S.A., i Macosa.