CAT | Finalitza la redacció del projecte ‘Pla estratègic del patrimoni de ferro a Catalunya’, que s’entregarà els propers dies al mNACTEC i a la Direcció General del Patrimoni Cultural. Es preveu presentar-lo públicament a les jornades organitzades conjuntament amb el Campus de Patrimoni de la Universitat de Girona, programades per gener-febrer del 2021.


ESP | Finaliza la redacción del proyecto ‘Plan estratégico del patrimonio de hierro en Cataluña’, que se entregará los próximos días al mNACTEC y a la Direcció General del Patrimoni Cultural. Se prevée presentarlo públicamente en las jornadas organizadas conjuntamente con el Campus de Patrimonio de la Universitat de Girona, programadas para enero-febrero de 2021.


ENG | The drafting of the project ‘Strategic Plan for Iron Heritage in Catalonia’ has been completed and will be submitted to the mNACTEC and the Direcció General del Patrimoni Cultural in the coming days. It is expected to be presented publicly at the conference organized jointly with the Heritage Campus of the University of Girona, scheduled for january-february 2021