Dona coent gofres o neules. Pieter Brueghel, Combat del Carnaval i la Quaresma (1559)

Durant el mes de setembre, en el marc del projecte Un Mes, una obra, el Md’AG tindrà exposat un neuler del segle XIV. L’activitat, iniciada l’any 1994, permet al museu exposar mensualment una obra seleccionada del seu fons que es presenta acompanyada d’un text centrat en un aspecte determinat de la seva història. L’objectiu d’aquesta aproximació d’expert és ampliar el coneixement que es te dels seus fons i millorar-ne la documentació.

Motlle de ferro pintat per Pieter Brueghel al Combat del Carnaval i la Quaresma (1559)

L’estudi del neuler, encarregat a Lluïsa Amenós, permet aprofundir en el coneixement d’una peça associada a Pere de Besaucela i relacionable amb altres exemplars similars conservats a Catalunya i al sud de França. L’autora ofereix una primera aproximació als models decoratius, iconogràfics i epigràfics, al context històric i als oficis implicats en la seva producció: els ferrers per a la conformació dels motlles i els incisori, ‘mestres d’entall’ o ‘talladors de ferros’ per al gravat de les escenes.

L’article es publicarà en el llibre monogràfic que el Md’AG edita cada any.