Artesania en Fusta i Metall és una agrupació de professionals dedicats a la documentació i reproducció artesanal de material arqueològic. Treballen principalment la fusta, el ferro, els metalls de base coure i el  tèxtil, reproduïnt els objectes i les tècniques artesanals d’època medieval. Han reproduït tot tipus d’objectes: peces de mobiliari, armament, components d’arnès, estris de cuina i taula…

El seu objectiu principal és posar en valor els oficis artesans i la cultural material d’època medieval, la seva gran passió.

Demostració de forja històrica
  • Què és “Artesania en fusta i metall”?

Som un grup de treball format per professionals de la història, l’arqueologia i de diverses disciplines artístiques. Ens dediquem a la reconstrucció històrica, l’arqueologia experimental i la recuperació i difusió d’antics oficis, principalment el treball del ferro i la fusta, però també del tèxtil, el cuir i la terrisseria.

  • Reproduir un objecte patrimonial requereix d’un profund coneixement històric i tecnològic per part de l’artesà. Podeu explicar-nos la metodologia que seguiu?

Partim d’estudis exhaustius de fonts històriques tant materials, iconogràfiques i documentals. Un estudi guiat per la nostra assessora històrica amb amplia formació acadèmica. A més, on no arriben les fonts realitzem estudis d’arqueologia experimental seguint els principis metodològics establerts per experts com Coles o Paardekooper. En ocasions ens trobem davant d’objectes dels quals no coneixem el seu ús exacte o les fonts no descriuen en detall el seu procés tecnològic, presentant-se la necessitat d’establir hipòtesis i realitzar les comprovacions pertinents (generalment mitjançant la arqueologia experimental) amb l’objectiu d’extreure noves dades o establir conclusions. Per això s’ha de formular 1) una o diverses hipòtesis de partida, 2) un o diversos experiments (basats en l’assaig-error) que posin a prova les hipòtesis formulades. 3) Una intensa observació i recollida de dades i variables (aquestes últimes poden estar relacionades per exemple amb materials, tècniques, temps, etc.) Després d’anotar les observacions, s’estableixen analogies i s’extrauen conclusions. Cal assenyalar que amb molta frequència s’han de repetir els experiments diverses vegades fins a poder generar noves dades o coneixements. Tantmateix, es tenen en compte paral·lelismes històrics però també aquests presents en la actualitat (antropologia), com són els models trobats en determinades societats actuals amb una tecnologia similar a les estudiades.

Reproducció d’un elm dels segles IX-XI, procedent de Bojná (Eslovàquia) . Forjador: Arnau Moratona

  • Les reproduccions d’objectes, les recreacions històriques i les experimentacions sovint són cares d’una mateixa moneda: la recerca. És aquest el vostre cas?

Així és. La recreació històrica consisteix en presentar al públic els resultats de la reconstrucció històrica, la qual té com a objetiu restituir materialment un component del passat i per això es recolza en diverses branques. Una d’aquestes branques és la reproducció d’objectes, eines, indumentàries, contextos històrics i arqueològics a escala real. En la recreació històrica, una espècie de teatralizació docent, el reconstructor es converteix en recreador, interpretant un personatge històric o un personatge plausible a partir de l’estudi de les fonts. Quan les fonts donen pocs detalls en determinats aspectes de la realitat quotidiana, hem d’acudir a l’arqueologia experimental, amb la finalitat de reconstruir el passat d’una forma científica. Al mateix temps, la representació de la vida quotidiana ha d’incloure elements culturals, filosòfics, artístics i els propis del patrimoni immaterial, tals com són els oficis antics, molts d’ells actualment en perill d’extinció. És per això que la reproducció d’objectes, les recreacions històriques i l’experimentació, a més de recolzar-se en la investigació, es troben íntimament lligades. De la mateixa forma, resulta més que recomanable, que el recreador conegui de primera mà els processos tecnològics empleats en las reproduccions d’objectes, amb la finalitat que comprengui realment el que està mostrant al públic.

Demostracióde forja històrica. Archeodromo Live de Poggibonsi (Siena, Itàlia)
  • Quins projectes teniu per al futur?

Ara mateix tenim diverses linies d’investigació en marxa. Una de les més rellevants és la investigació de tècniques constructives de la alta edat mitjana que, si tot va bé, es materialitzarà properament en un ambiciós projecte d’arqueologia experimental (retardat per l’actual situació sanitària). No obstant, continuem treballant en la recuperació d’oficis tradicionals i estem desenvolupant experiments en el camp de la fosa de metalls i el treball del vidre, amb tecnologia pròpia de l’època, un forn de toves, argila de riu i gresols històrics.