El jaciment arqueològic de l’Esquerda ha estat un dels primers a impulsar un projecte de recerca i divulgació al voltant de la metal·lúrgia antiga.

L’any 1998, arran de l’excavació d’una ferreria, l’equip dirigit per la Dra. Imma Ollich de la Universitat de Barcelona, va decidir implementar el projecte “Arqueologia Experimental. Tecnologies de producció metal·lúrgica associades a l’agricultura medieval”, centrat en el treball dels metalls associat a l’agricultura.

El responsable tècnic és Oriol Amblàs, un professor de Vic que cavalca entre la forja i l’arqueologia. Aquesta duplicitat li ha permès entrar de ple en l’estudi de la tecnologia metal·lúrgica en època antiga i, sobretot, medieval, amb les garanties que ofereix el rigor científic fonamentat en la pluridisciplinarietat.

L’àrea d’experimentació arqueològica de l’Esquerda ha reproduït una petita fornal i un forn de cubeta per fondre bronze, elements que juguen un paper central en el desenvolupament dels programes pedagògics i de recerca. I és que, per comprendre i reproduir correctament les tècniques històriques, no n’hi ha prou de saber forjar…

Ets arqueòleg de formació i forjador de professió. Com descriuries la teva activitat professional?

Actualment la meva activitat professional està lligada a la docència que imparteixo a l’Escola d’Art de Vic, com a mestre de taller de les tècniques d’escultura, fosa i forja artístiques a través dels cicles formatius de grau superior, en els dos primers casos, i de grau mitjà, en l’últim.  La meva formació en arqueologia, forja i fosa em permet tenir una visió pluridisciplinària i oferir una perspectiva històrica i tècnica al mateix temps als futurs professionals que treballen amb els metalls.

L’any 1998, es va excavar una ferreria al jaciment arqueològic de l’Esquerda. Quina repercussió va tenir aquest fet en la teva carrera i en el plantejament científic i patrimonial del jaciment?

La descoberta de la ferreria medieval de l’Esquerda, amb tots els elements que es van poder documentar, estructura, eines, evidències de treball, etc., ha permès continuar investigant en el treball dels metalls en època medieval i iniciar un projecte d’arqueologia experimental lligat a la metal·lúrgia. Tota aquesta recerca ha estat útil per a contrastar les hipòtesis efectuades per l’equip d’excavacions de l’Esquerda sota la direcció de la Dra. Imma Ollich. Els resultats d’aquest estudi s’han publicat en congressos i també s’ha fet difusió en el Museu de l’Esquerda, en llibres, material didàctic i tallers per a estudiants de la universitat, escolars i públic en general.

A L’Esquerda heu impulsat un projecte d’experimentació arqueològica  centrat en les tecnologies de producció metal·lúrgica associades a l’agricultura medieval. Podries explicar-nos en què consisteix?

Aquest projecte s’inclou dins un projecte general que es va iniciar a l’Esquerda a partir de l’excavació d’un graner medieval al jaciment arqueològic de l’Esquerda. Sota la direcció de la Dra. Imma Ollich, de la Universitat de Barcelona, es va iniciar un projecte d’arqueologia experimental sobre agricultura, amb la col·laboració del Dr. Peter Reynolds, de la Butser Ancient Farm d’Anglaterra, entre d’altres.  

Inicialment es va centrar en l’estudi dels sistemes de conreu agrícoles medievals, després en la construcció d’un graner, d’una rèplica a escala real del graner localitzat al jaciment a l’Àrea de Recerca Experimental Arqueològica (AREA), i finalment en la producció d’utillatge agrícola en metall a partir de les eines i les evidències arqueològiques trobades en el jaciment de l’Esquerda. 

Els projectes comptaven amb el suport i el finançament de la Dirección General de Investigación Científica y Técnica (DGICYT) del Ministeri de Cultura a través de la Universitat de Barcelona.

L’arqueologia experimental té com a objectiu contrastar les hipòtesis que es formulen a partir de la interpretació de les dades arqueològiques. Per tant, en crear un projecte sobre metal·lúrgia, com és el cas, i estem testant si hem fet una interpretació correcta de les dades i les evidències arqueològiques. El resultat és que hem pogut demostrar que amb els recursos que s’infereixen des de l’arqueologia era possible fer forja i fosa de metalls.  

 Quins projectes tens per al futur?

Tal com hem publicat en articles a diferents congressos, els projectes de futur relacionats amb la recerca de la metal·lúrgia a l’Esquerda se centren a continuar estudiant el material metàl·lic trobat en el jaciment i en la recerca en arqueologia experimental, de tècniques de forja, fosa i sistemes de producció metal·lúrgica. En aquest sentit hi ha previst la construcció d’una ferreria medieval a l’Àrea de Recerca Arqueològica Experimental de l’Esquerda.

Fotografies: ©Museu Arqueològic de l’Esquerda

Per a més informació:

Metal·lúrgia | L’esquerda