El número 11 de la revista Eix, editada pel Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya (MNACTEC), ha publicat un article dedicat a l’antiga ferreria i taller metal·lúrgic de Rupit. L’edifici, emplaçat als números 6 i 8 del carrer Barbacana, conserva un notable conjunt patrimonial relacionat amb les activitats productives desenvolupades per la família Rovira entre els segles XVII i XX, entre les quals sobresurt el treball del ferro.

La ferreria-taller de Rupit es troba a la planta baixa i constitueix un extraordinari exemple de l’evolució del treball del ferro a Catalunya. La seva singularitat rau, no obstant, en el fet que conserva en molt bon estat tant l’arquitectura com l’utillatge original de dos tipus d’obrador que habitualment es troben separats: una ferreria preindustrial i un taller metal·lúrgic corresponent a la primera industrialització.

Aquest fet, unit a la seva ubicació en un entorn monumental i paisatgístic privilegiat, i a la proximitat geogràfica amb el conjunt siderúrgic del Ripollès, la conformen com una peça clau per explicar l’evolució tecnològica de l’ofici de ferrer des de la producció artesanal fins a la mecanització d’inicis del segle XX. Cal recordar, en aquest sentit, l’interès que va generar en personatges clau del modernisme arquitectònic, que cristal·litzà en la reproducció de la seva façana al Poble Espanyol de Montjuïc.

Un llegat patrimonial d’alt valor històric

El mes de març de 2020, l’Ajuntament de Rupit i Pruit va rebre en llegat testamentari l’edifici i els béns mobles de la casa Rovira. Per tal d’iniciar la posada en valor i l’accés públic a la Ferreria, l’Ajuntament va demanar assessorament a l’Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona que, en el marc del programa d’Estudis i Projectes de l’Oficina de Patrimoni Cultural per a l’any 2020, intitulat Assessoraments i museització d’espais i equipaments patrimonials, va finançar la documentació de la col·lecció. Aquesta tasca, encarregada a Lluïsa Amenós, es va completar amb l’ordenació dels espais i l’habilitació d’una petita sala de reserva destinada a emmagatzemar els objectes no exposats.

Enguany, l’Ajuntament de la localitat, la Diputació de Barcelona i el MNACTEC estan treballant per aprofundir en el coneixement històric d’aquest emblemàtic conjunt i impulsar altres projectes de dinamització que permetin posar-lo en valor i donar-lo a conèixer al gran públic.

Per saber-ne més

La ferreria i el taller metal·lúrgic de Rupit | Revista Eix