El Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya (MNACTEC) i el seu Sistema Territorial organitzen la III Jornada tècnica: “La conservació i restauració de patrimoni industrial, científic i tècnic” (en línia). Aquesta tercera jornada dona continuïtat a les dues edicions anteriors, i es consolida com un punt de trobada dels especialistes dels museus i dels professionals que treballen en la conservació i la restauració del patrimoni industrial, científic i tècnic.

Aquesta jornada s’estructurarà a través de les experiències dels ponents, que permetran valorar i conèixer amb més profunditat les problemàtiques del sector, des del tractament d’objectes que contenen materials perillosos i la seva gestió com a objectes patrimonials a la sistematització dels treballs de conservació i restauració, entre d’altres. 

La gran acollida de les jornades anteriors ha reafirmat la necessitat de donar-li continuïtat i d’aconseguir la visibilitat de la restauració del patrimoni científic, tècnic i industrial dins el món de la conservació de béns mobles. A causa de la situació excepcional provocada per la Covid-19, aquesta tercera edició es durà a terme de manera virtual per garantir la seguretat de tots els assistents.

Per a més informació:

Web del MNACTEC