L’Associació del Museu de la Ciència i de la Tècnica i d’Arqueologia Industrial de Catalunya (AMCTAIC) i el comitè organitzador de les Jornades d’Arqueologia Industrial de Catalunya han programat la XII jornada que se celebrarà els dies 10, 11 i 12 de novembre de 2022 a la seu del Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya.

Sota el títol ‘Patrimoni industrial: les tecnologies i el seu impacte a la societat‘, les jornades tenen per objectiu principal donar visibilitat a noves aproximacions que incideixen en qualsevol dels camps relacionats amb el Patrimoni Industrial amb voluntat innovadora i d’impacte social.

Els àmbits temàtics en què es divideixen són els següents:

 • La tècnica anomenada preindustrial i les innovacions que incorporà. Els artesans com a precedent de l’enginyeria i l’arquitectura.
 • La revolució industrial, els sistemes de fàbrica i les energies emprades.
 • Transports i sistemes de comunicació.
 • Construcció i arquitectura, tècnica, art i disseny. Urbanització, territori i ciutats.
 • Indústries pesants, indústries lleugeres: alts forns, metal·lúrgia, química, tèxtil, alimentació, indústria farmacèutica.
 • Gestió de la producció i de la distribució. Del taylorisme a la logística.
 • Electrificació i sistema tècnic, de les comunicacions (telegrafia, telefonia) a la il·luminació i la força motriu.
 • Energies fòssils, energies renovables.
 • Del càlcul mecànic a la informàtica, xarxes de comunicació i de control.
 • Robòtica a la indústria, als hospitals, a la llar.
 • Altres temàtiques: També es podran presentar comunicacions sobre qualsevol altre tema de patrimoni industrial que s’agruparan i exposaran en una secció especifica de caràcter general: aquestes poden ser d’urbanisme industrial, metodologies d’estudi i de recerca, fons documentals, treballs de camp, actuacions de preservació i salvaguarda.

Més informació:

Web de les jornades