El Pla de Recerca 2022-2024 del MNACTEC és una eina de gestió que permetrà aprofundir en el coneixement, la preservació i la divulgació del patrimoni industrial català. El Pla té com a objectius principals l’estudi, coneixement, posada en valor, difusió i, si cal, recuperació d’elements mobles i immobles científics, tècnics i industrials amb destacat valor patrimonial. A la vegada contempla la creació de nous canals de comunicació i difusió d’aquesta recerca per tal d’arribar a un públic més ampli.

Amb la voluntat de fomentar l’excel·lència en la recerca, la innovació i la divulgació, el MNACTEC ha impulsat una línia d’investigació específica centrada en la història i la tradició industrial de Catalunya, enteses com a referent identitari nacional.

En aquest context, i d’acord amb el pla estratègic del patrimoni de ferro presentat l’any 2020, enguany s’ha aprovat tirar endavant un projecte de posada en valor del patrimoni metal·lúrgic català. La seva redacció s’ha encarregat a l’especialista Lluïsa Amenós, que haurà de definir les línies programàtiques que permetin impulsar una recerca patrimonial de caràcter pluridisciplinari, així com les accions necessàries per documentar, conservar i difondre les diverses tipologies relacionades amb aquest àmbit temàtic.

Els plats forts del projecte seran l’activitat de l’enginyer Gustave Eiffel a Catalunya i la relació entre la indústria siderúrgica i l’arquitectura del ferro, recerques totes elles que s’hauran de desenvolupar amb la col·laboració d’investigadors pertanyents a diverses institucions acadèmiques.

Pont de ferro situat a la carretera d’Hostalric a Maçanet i Blanes. Font: Museu al carrer (MNACTEC)

Val a dir, que el Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya ja està treballant en l’edició de dos llibres divulgatius sobre el patrimoni metal·lúrgic català i en la creació de la Càtedra de Patrimoni Industrial, Científic i Tècnic, en col·laboració amb la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC).

Detall companyia Eiffel al pont de les Peixateries Velles de Girona. Font: e-monumen.net