ENRIC CLARASSÓ
Forjador català
Bronze
c. 1894
Museu Cau Ferrat, Sitges

Forjador català MCFS