VICENÇ GENOVART I ALSINA
Ferrer al seu taller
Oli sobre tela
1874 (?)
Museu de la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi

Genovart - RACBASJ