L’objectiu d’aquesta pàgina és facilitar-vos l’accés a un CORPUS BIBLIOGRÀFIC DE REFERÈNCIA en format digital. D’entre la nombrosa bibliografia i webgrafia existent, hem seleccionat alguns títols de capçalera i els hem ordenat en tres seccions:

  • La primera, de marcat caràcter històric, recull el principals tractats metal·lúrgics escrits a l’Europa occidental, a més d’una petita selecció bibliogràfica pertanyent a l’àmbit hipano-català i la seva àrea d’influència.
  • La segona agrupa alguns dels textos bàsics editats recentment. Inclou, a més, un link al portal de revistes catalanes amb accés obert (RACO), on hi trobareu els formats digitalitzats dels nombrosos articles publicats en català
  • La tercera secció és un recull obert de webs especialitzades pertanyents, majoritàriament, a l’entorn cultural proper.