Farga Rossell (Andorra)
Pagesos i ferrers a l'Esquerda
Ferreria de cal Guirre
Petita història del Gremi de Serrallers de Catalunya
Temps moderns. Patrimoni industrial