La Massana (Andorra)

Farga Rossell

Bastida entre els anys 1842 i 1846, la Farga Rossell funcionà com a farga de ferro fins l’any 1876, tot i que cessà l’activitat durant un curt període de temps. Recuperada com a centre d’interpretació del ferro, l’antic edifici de la farga Rossell explica avui el procés de transformació del mineral de ferro en lingots i la seva posterior comercialització.