Antiga fàbrica J. Trepat (Tàrrega, L’Urgell)

Fotografia: Museu Comarcal de l'Urgell, Fàbrica Trepat

Fotografia: Museu Comarcal de l’Urgell, Fàbrica Trepat

La fàbrica Trepat fou una de les principals protagonistes de la transformació i la mecanització del camp català i espanyol. Les seves naus conserven encara tota l’estructura i la maquinària amb què es fabricaven les emblemàtiques màquines agrícoles. El catàleg de l’empresa incloïa garbelladores, dalladores, lligadores i altres tipologies fetes amb ferro colat.


Bibliografia:

ESPINAGOSA, J.; La fàbrica de maquinària agrícola J. Trepat (2004)