El Vendrell (Penedès)

Assentament miner i metal·lúrgic, datat al segle IV aC, que inclou una mina a cel obert, forns metal·lúrgics i fornals de forja. S’hi ha pogut identificar tota la cadena operativa, des de l’extracció del mineral i la seva reducció pel mètode directe fins a la transformació i manufactura d’eines i atuells.