Sala de reserva del Consorci del Patrimoni de Sitges (en dipòsit)

Junta Museus

Col·lecció de forja de la Junta de Museus exposada al Museu d’Arts Decoratives de Barcelona. 1932 (Fotografia: Arxiu Fotogràfic de la Ciutat)

Col·lecció aplegada per la Junta de Museus entre finals del segle XIX i el primer terç del segle XX. Conté elements de mobiliari, serralleria i reixeria procedents dels principals edificis històrics de Catalunya, a més de les donacions efectuades a la Ciutat de Barcelona. Inclou les antigues col·leccions Bofarull, Giner de los Ríos i Plandiura. L’any 1933, la Junta de Museus de Barcelona va cedir tot el fons al Patronat del Cau Ferrat per tal de sumar-la a la col·lecció Rusiñol.


Bibliografia:

AMENÓS, L.; L’origen de la col·lecció de ferros conservada al Museu Cau Ferrat de Sitges (2006)