Sala de reserva del Museu Comarcal de Manresa
Morter

Col·lecció de forja, de procedència desconeguda, que podria correspondre als fons custodiats a Manresa durant els anys de la Guerra Civil. Tot i que conté elements de tot tipus, és de destacar la varietat tipològica d’objectes destinats a la il·luminació.