Museu Diocesà i Comarca de Solsona

MDCS

Canelobre procedent de Sant Vicenç de Rus (Berguedà)

Col·lecció de forja aplegada principalment per Mn. Joan Serra Vilaró entre finals del segle XIX i el primer terç del segle XX. Conté mobiliari, elements aplicats a l’arquitectura i objectes d’ús litúrgic procedents de la Catedral de Solsona i de les parròquies de la diòcesi. Conserva també una petita col·lecció d’objectes d’ús domèstic.