Museu Episcopal de Vic

MEV

Col·lecció de forja aplegada principalment per Mn. Josep Gudiol i Cunill entre finals del segle XIX i el primer terç del segle XX. Conté objectes d’ús litúrgic i peces de forja monumental procedents de la Catedral de Vic, de les parròquies de la diòcesi i d’esglésies pirinenques.


Bibliografia:

AMENÓS, L.; Les recerques de Josep Gudiol en el camp de la forja i la metal·listeria (2015)