Museu Etnogràfic de Ripoll 

Museu Ripoll

Sales dedicades a la producció i a la industria derivada del ferro, dos sectors essencials en el desenvolupament econòmic del Ripollès fins ben entrat el segle XIX. Conté les col·leccions aplegades pels etnògrafs ripollesos d’inicis del segle XX, amb la voluntat d’explicar la tradició siderúrgica i metal·lúrgica de la comarca. Sobresurten les armes de foc, la claveteria i els eines i objectes domèstics propis de les societats rurals i de l’economia de muntanya.