Museu Etnològic de Barcelona

Etnológic

Àmbit “El bufador de ferrer”. Exposició permanent del Museu Etnològic de Barcelona

Col·lecció aplegada majoritàriament per l’etnògraf Ramon Violant i Simorra al Museu d’Indústries i Arts Populars, i per Agustí Duran i Sanpere i Joan Amades a la secció etnogràfica del Museu Arqueològic. El gruix de la col·lecció correspon a les campanyes de recol·lecció i adquisició d’objectes dutes a terme per tot Catalunya durant els anys quaranta del segle XX.