Real Alcázar (Toledo)

Fotografia: Instituto de Historia y Cultura Militar

Fotografia: Instituto de Historia y Cultura Militar

Conjunt de col·leccions heterogènies que inclouen tot tipus d’objectes i documents relacionats amb la història militar d’Espanya. Sobresurten els fons d’armament antic i d’artilleria, aquest darrer constituït per una àmplia varietat tipológica de peces executades amb ferro i bronze.