Arxiu Nacional de Catalunya (Sant Cugat del Vallès)

Arxiu_Nacional_de_Catalunya

L’Arxiu Nacional de Catalunya conserva diversos fons de tallers i empreses metal·lúrgiques. D’entre tots ells, sobresurten l’arxiu de la familia Peresteve, una nissaga d’armers reials activa entre els segles XVII i XVIII, i el fons de La Maquinista Terrestre y Marítima, la principal foneria industrial de la Barcelona del tombant del segle XX.