Arxiu Comarcal del Ripollès

Arxiu Ripollès

L’ACR conserva nombrosos fons documentals pertanyents a les diverses empreses i tallers locals relacionats amb la industria siderúrgica i el seu sector derivat. S’hi poden trobar els arxius de les principals fargues ripolleses i dels nombrosos tallers que conformaven el sector productiu de la ciutat, entre els quals sobresurten els serrallers, els clavetaires i els fabricants dels diversos components de les armes de foc portàtils (encepadors, panyetaires i canoners).