Xarxa d’Arxius Comarcals. Generalitat de Catalunya

XAC

Són nombrosos els arxius històrics que conserven fons documentals, sovint força desconeguts, relacionats amb la industria del ferro i el sector metal·lúrgic. Per citar un exemple, les poblacions de Cervera, Girona o Reus preserven els antics arxius gremials dels ferrers.