Museo Nacional de Arqueología Subacuática (Cartagena)

Fotografia: ARQUA

Fotografia: ARQUA

Col·lecció de materials de ferro heterogenis relacionats amb la història de la navegació i l’arqueologia subaquàtica. A banda dels materials arqueològics, similars als de qualsevol altre museu, sobresurt la col·lecció d’àncores per la seva antiguitat i representativitat tipológica.