Cuartel General de la Armada Española (Madrid)

Fotografia: Museo Naval

Fotografia: Museo Naval

El Museu de l’Armada conserva una de les col·leccions més completes de models d’època i vapors de ferro colat. Els seus fons inclouen, a més, nombrosos instruments astronòmics, científics i de navegació. Sobresurt la col·lecció d’artilleria i armes portàtils, formada per més de 1000 peces civils i militars.


Bibliografia:

FERNÁNDEZ, M.; El museo naval de Madrid. Su historia y actualidad (2006)