Antiga central de transformació elèctrica (Azpeitia)

Fotografia: Museo Vasco del Ferrocarril

Fotografia: Museo Vasco del Ferrocarril

Col·lecció ferroviària que inclou vehicles de tot tipus i tecnologies. Sobresurt el taller mecànic del Ferrocarril de l’Urola, una instal·lació inaugurada l’any 1925 que permetia moure fins a 16 màquines gràcies a un complex sistema de politges, corretges i embarrats.